SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. SINTEF er det eneste godkjente akrediterte organet i Norge pr. i dag. Stigene skal derfor være testet av Sintef eller tilsvarende for bruk i Norge som et NS merke.

Vi er veldig opptatt av at alle varer som vi leverer er av høykvalitet og at det er sikkert å bruke, om det brukes privat eller i yrkessammenhenng. Vi er derfor ofte i kontakt med SINTEF, enten for å teste et produkt eller når vi har spørsmål eller trenger avklaringer. Hva er det som gjør at et produkt vurderes som arbeidsutstyr, og om det er en byggevare.

 

Nedenfor følger en forenklet forklaring på dette: 

1. Arbeidsutstyr eller ikke?
For løse stiger og andre liknende produkter bør man vurdere om produktet brukes som arbeidsutstyr i virksomhet som omfattes av Arbeidsmiljøloven. Dersom en stige brukes som et arbeidsutstyr, har den krav til produktsertifisering etter produsentforskriften. For gardintrapper etc som ikke brukes som arbeidsutstyr er det ikke krav om produktsertifisering etter produsentforskriften.

 

2. Byggevare eller ikke?
Utstyr av type faste veggstiger, takstiger og produkter som er en del av et permanent byggverk, defineres som byggevarer. Byggevarer skal ikke sertifiseres etter produsentforskriften, men har krav om produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og
dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK-forskriften). På nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet ligger DOK-forskriften med veiledningstekst som kan være nyttig. Se https://dibk.no/byggeregler/dok/
Byggevarer deles normalt opp i 2 grupper, alt ettersom de har krav til CE-merking eller ikke. Dette står mer om dette i DOK-forskriften. For byggevarer kan SINTEF utarbeide en SINTEF Teknisk Godkjenning dersom det er ønskelig.

 

Hvordan ser et produktsertifikat ut fra SINTEF? 

SINTEF Produktsertifikat 3313 Labanklem 19-131060-40-20- 3313s

 

Både alu-plankene og Labanklemmene våres er produsert i samsvar med kravene i
Produsentforskriftens §§ 4-1 til 4-4 samt EN 12811-1 og i belastningsklasse 6.