Leasing gjennom Stige Senteret

  • Forsiden
  • Leasing gjennom Stige Senteret

N_L7_F_Small_Sizes_B4_RGB

Leasing gjennom Stige Senteret AS

Stige Senteret tilbyr finansiering via sin samarbeidspartner Nordea Finance.

Leasing er en finansiering av alle typer maskiner, utstyr og kjøretøy for næringsliv og offentlig sektor. Nordea Finance betaler utstyrets kjøpspris til Stige Senteret og din virksomhet disponerer utstyret som sitt eget.

Din virksomhet disponerer utstyret mot å betale leie over et avtalt tidsrom, vanligvis fra 3 til 7 år, avhengig av type utstyr og hva du ønsker, så lenge dette står i forhold til forventet økonomisk levetid.

Hvorfor velge leasing?

  • Leasing frigjør kapital i din bedrift som kan benyttes til andre formål. I praksis innebærer leasing at banken kjøper og eier driftsmidlene etter dine spesifikasjoner.
  • Leasing er en finansieringsform som passer godt ved anskaffelse av produksjonsutstyr, maskiner, stillas, byggegjerder (anleggssikring) osv, men også annet type utstyr som Stige Senteret lagerfører.
  • Inntil 100% finansiering
  • Vanligvis kreves kun sikkerhet i utstyret
  • Andre lånemuligheter reduseres ikke, da kunden unngår pantsettelse av øvrige aktiva
  • Leien er skattemessig fradragsberettiget
  • Unngår forskuttering av merverdiavgift ved leasing av utstyret

Ønsker du å vurdere leasing på ditt neste kjøp så tar du kontakt med opp på post@stigesenteret.no eller på tlf 69339500

Du finner mer om leasing på Nordea Finance sin hjemmeside her

Søk i dokumenter

Bruk filterfunksjonen under for å søke i alle dokumentene på siden.