25 års garanti, gjelder alle profesjonelle/Professional modeller/serier i Khiment (P serier).

5 års garanti, alle Khiment forbruker/Non-Professional modeller/serier (N serier).

Garantien gjelder på alle feil og fabrikasjonsfeil.

 

Følgende vil ikke gi ovennevnte garantiordning:

• Påvist feil bruk av produktet i forhold til hva som er normal tilsiktet bruk
• Ekstrem bruk/slitasje som er ut over det som er normalt for produktet eller tilsvarende produkt.
• Feil og/eller mangel på vedlikehold


Garantien gjelder fra kjøpsdatoen hos forhandler. Den gjelder på alle modeller inn under P og N serieprogrammet til Khiment.


Dersom ikke annet er avtalt så skal produktet sendes inn for at garantien skal være gjeldene. Ved godkjent garanti dekkes dette med et nytt produkt eller tilsvarende hvis produktet er utgått, dersom det ikke på en enkel og for begge parter lønnsom måte kan være aktuelt og reparere.


Frakt inn til Stige Senteret dekkes av kjøper/bruker og returfrakten dekkes av Stige Senteret.