I 2017 ble produksjonsstandarden for stiger, EN 131, oppdatert og inneholder nye krav til merking av stigene, tester og enkelte fysiske endringer som skal øke sikkerheten ved arbeid i høyden. Endringene stiller strengere krav til belastning og stabilitet, dette gjør at det også stilles strengere krav til produsentene og hjelper å skille ut de seriøse fra de useriøse aktørene.

De viktigste endringene i EN 131 er:
- Krav til tverrfot på anliggende stiger over 3 meter
- Myndighetene skiller nå mellom ”Professional” og ”Non-Professional” stiger, altså om den er beregnet /godkjent til yrkesbruk eller ikke.
- Nye krav til testing av ”Professional” og ”Non-Professional” stiger

 

Oppdateringen gjelder for alle Europeiske stige-produsenter og de hadde til utgangen av 2017 på seg til å få på plass endringene. Stiger som er produsert før det nye kravet tredde i kraft skal selvfølgelig ikke kastes, de er fortsatt lovlig i bruk.
Dersom man ønsker å følge de nye kravene eller bare ønsker å sikre seg når man jobber i høyden, kan man kjøpe en stigefot å montere den på selv. Stigefoten har Stige Senteret tilbudt i alle år, og finnes nå i en utbedret og tilpasset utgave.

Stiger produsert etter 01.01.2018 skal være merket etter nye regler, som betyr at stigen skal merkes med produksjonsår og om det er en Professional eller Non-Professional stige.

 

De nye kravene til merking av stigene løses sikkert på mange forskjellige måter, vi har valgt å merke våre stiger slik som vist på bildet under. Dette er i utgangspunktet en Professional stige (over 3mtr) som er testet og godkjent for bruk profesjonelt, men uten stigefot er den en Non-Professional stige.

 

Vår produktmerking av stiger vil se slik ut fremover:

 

Etikett stiger