Teknisk info

  

Krav til montering og bruk av stillas

I 2016 ble kravene til arbeid med stillas, skjerpet. Målet er å forebygge skader og dødsfall som følge av fall fra høyden. Arbeid med stillasmontering og arbeid fra stillaser innebærer fare for fall og dermed for skader ­– også fra relativt lave høyder. Regelverket stiller derfor klare krav til opplæring for arbeid og montering, demontering, kontroll og endring av stillaskonstruksjoner. Kravene omfatter også risikovurdering, planlegging, dimensjonering, kontroll og forankring av stillas. 

Vi tilbyr stillaskurs Modul 3 - Montering og bruk av stillas med høyde opp til 9 meter. Du finner mer informasjon om kurset her. 

Det stilles også tekniske godkjenningskrav til stillas:

- for stillaser produsert før 01.07.2016: være typegodkjent av Arbeidstilsynet

- for stillaser produsert fra og med 01.07.2016: ha utstedt sertifikat fra et akkreditert selskap som viser at stillaset er lovlig omsatt jf. produsentforskriften § 4-5.

Alle stillaser fra Stige Senteret er typegodkjent etter AFS 1990:12, Norsk typegodkjenningsnr. 466/02-468/02 og den Europeiske standarden EN1004. Våre stillaser er klasse 3, som er den høyeste godkjenningsklassen til stillaser.

Du kan lese mer om montering og bruk av stillas på her.

 

Bra arbeidsmiljøvalg 2  

Merket "Bra Arbeidsmiljøvalg" - Et bra valg for å jobbe sikrere i høyden

I det siste har HMS og sikkerhet ved arbeid i høyden vært et hyppig og aktuelt tema. Fall fra eksempelvis lave høyder, arbeid i stillas og på tak og ved bruk av stige er desverre noen av de vanligste årsakene til skader og sykefravær på arbeidsplasser. På bakgrunn av dette lanserte Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) sammen med sentrale aktører merkeordningen "Bra arbeidsmiljøvalg", for bukker, trappestiger og plattformstiger.

Målet er å øke sikkerheten ved arbeid i høyden, og innebærer at produktene tilfredsstiller ytterligere sikkerhetskrav utover de som ligger til grunn for typegodkjenning. 

Produkter merket med "Bra arbeidsmiljøvalg" Godt miljøvalg må være produsert i henhold til gjeldene NS-EN standard, følge krav til forskrifter og lover, ha sklisikre trinn og kunne låses i utfelt posisjon. I tillegg er det laget en oversikt over ikke godkjente produkter som for eksempel begrenser produkter med tretrinn, produkter uten stoppbøyle, plattform under 30×25 centimeter og typiske stigeprodukter som er ment for den private forbruker.

Merkingen består av fire ulike høydenivåer med tilhørende minimumskrav:

Nivå 1, maksimal plattformhøyde på 0.5 mtr  Bra arbeidsmiljøvalg
Plattformstørrelse: minst 600 x 300 mm.
Fallbeskyttelse: ikke påkrevd.

Nivå 2, maksimal plattformhøyde på 1.25 mtrGodt miljøvalg 1,25
Plattformstørrelse: minst 300 x 250 mm.
Fallbeskyttelse: stop/beskyttelse på tre sider.

Nivå 3, maksimal plattformhøyde på 2 mtr      Godt miljøvalg 2,0
Plattformstørrelse: minst 400 x 400 mm.
Fallbeskyttelse: Rekkverk på minst tre sider.

Nivå 4, plattformhøyde på 2 mtr                       Godt miljøvalg 2,0
Plattformstørrelse: minst 400 x 400 mm.
Fallbeskyttelse: beskyttelse på alle 4 sider.

Les mer om kriteriene for Bra arbeidsmiljøvalg her.

 

 

 

Søk i dokumenter

Bruk filterfunksjonen under for å søke i alle dokumentene på siden.