Sikkerhetsguide og brukertips

SIKKER BRUK AV STIGE

Mange ulykker skjer ved bruk av stiger. Når annliggende stige blir
benyttet er den største risikoen at stigen glir. Halvparten av alle ulykker
skjer ved at stigen glir nedover rett ut. Sidelengs glidning i toppen er
den nest vanligste årsaken. For trappestiger er den største risikoen at de velter.
Fall i fra stige medfører lange sykefravær, i gjennomsnitt 50 dager.
Gjennomsnittsfraværet for arbeidsulykker blant alle grupper er 29 dager.

Typiske stige ulykker innendørs kommer som en følge av at man mister balansen når man strekker seg fra stigen
for å nå høyt opp, på kjøkkenskapet, ved oppheng av gardiner, taklamper, tapetsering o.l. Dette kommer frem fra EU’s skaderapporteringssystem.
Dette omfatter målinger på akuttmottakene på sykehus fra ulykker som har hendt i hjemmet og på arbeid.
Utendørs skjer som oftest ulykkene ved at stigen glir. Det er sjelden at ulykker kommer av at stigen er ødelagt.


 20-40105_clip-step_frei_300dpi_4c

Typiske årsaker til stige uhell:

* Lite respekt for fare.
* Tretthet, svake muskler og ben.
* Tråkke skjevt på stigen.
* Svimmelhet og dårlig balanse.
* Stigen glir.
* Stigen plasseres på klosser o.l. for å underbygge skjevhet.
* Stigen er glatt.
* Bommer på et trinn.
* Stigen raste nedover veggen.
* Stigen veltet.


Ikke bruk stige dersom du skal utføre følgende arbeid:
* skal håndtere noe med begge hendene.
* skal gjøre noe som krever at du bruker mye kraft
* skal håndtere noe som er stort eller tungt.
* er på et underlag som gjør at stigen ikke står stabilt
* skal gjøre noe som tar lang tid.
* jobbe steder det ikke er sklisikkert, f.eks. våtrom, fliser, helling eller at bakken er skrå.
* skal nå veldig høyt eller over et stort område utenfor huset som nivåforskjeller og ujevnheter.

Tenk på:
En liggende stige står sikrest når den heller
75 grader.
Hold armen i vinkel slik som bildet viser, så blir
vinkelen korrekt.

En stige passer ikke alle underlag
F.eks. ved ujevne eller hellende grunn.
Det finnes tilbehør som også gjør stigen sikrere i
slike situasjoner.

Det er til god hjelp hvis noen holder i stigen når den brukes.
En vanlig risiko er når man tar det første steget
fra et tak eller annen høyde.


Du øker sikkerheten hvis stigen forankres i toppen
med et spennbånd, tau eller lignende.
Slike enkle forsterkninger øker sikkerheten
betraktelig.


Fast anordning ved takfoten hindrer den i å gli.
Det finnes regler for slike anordninger.

OM STIGEN IKKE KAN STILLES OPP SIKKERT
-IKKE BRUK DEN!
Da velger man alternativer til stige - stillasløsning

 Alternativer til stige?

   Günzburger Katalog Access_Solutions_2018_Side_110_Bilde_0001 20-52308 19-178074196

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARBEID PÅ TAK - SIKKER ADKOMST FOR FEIER

Stigesenteret A/S er leverandør av godkjent taksikringsutstyr, takstiger, stigetrinn, feierplattformer, takbruer, skyvestiger m.m.

Direktoratet for arbeidstilsynet fastsatte i 1989 nye forskrifter vedrørende bl.a. arbeid på tak,
og for å sikre feierens arbeidsvilkår skal disse vilkårene overholdes:

Stige opp til tak skal være sikret mot utgliding, velting sidelengs eller bakover. Stigen skal rage minst 1 m over det nivå
man skal inn på. Tak som har helling utover (uansett hellingsgrad), skal ha fastmontert stige opp til pipe.
Takstige skal være slik utformet at adkomst fra stige opp til tak, over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste. Har bygget flere piper skal det enten være stige opp til
hver pipe, eller det skal være sikker adkomst mellom pipene i form av gangbru eller lignende.

Søk i dokumenter

Bruk filterfunksjonen under for å søke i alle dokumentene på siden.