Sikker bruk av stige

Arbeid i høyden har vært et stort og aktuelt tema den siste tiden. Fall ved bruk av stige er desverre en av de vanligste årsakene til skader og sykefravær. 

De vanligste ulykkesårsakene skyldes at stigen ikke er sikret ordentlig og/eller er oppført på et stabilt, bærekraftig underlag. Da er det større sannsynlighet for at stigen glir mot underlaget, velter sidelengs eller bakover. Det er sjelden at ulykker kommer av at stigen er ødelagt.

- Denne typen ulykker utgjør 75% av alle ulykker ved bruk av anliggende stiger!

For frittstående stiger er den mest utbredte ulykkesårsaken at stigen står oppstilt på ujevnt underlag eller glatt underlag.

Derfor er det viktig å kjenne til de vanligste ulykkesårsakene og hvordan man kan unngå dem. 

             18-1128         18-1239           18-1259

I Forskriften om utførelse av arbeid, stilles følgende krav til bruk av stige:

§ 17-21. Bruk av stiger
- Stiger skal oppstilles slik at de står stødig under bruk.
- Stiger skal brukes slik at arbeidstakerne hele tiden har et sikkert grep og står støtt. Arbeidstakere som må bære noe mens de står på stige skal ha et sikkert grep.
- Stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag slik at trinnene forblir vannrette under bruk.                                                                  - Stiger som henger skal festes på en sikker måte og, med unntak for taustiger, på en slik måte at de ikke kan forskyve seg eller begynne å svinge.
- Stiger skal, så langt det er praktisk mulig, festes i toppen eller sikres på annen måte.
- Anliggende stige skal sikres før bruk.
- Stige skal sikres mot utglidning, velting sidelengs eller bakover.
- Stiger og skyvestiger som er satt sammen av flere deler, skal brukes slik at de ulike delene ikke kan forskyves i forhold til hverandre.
- Mobile stiger skal sikres før de tas i bruk.

Hele forskriften om utførelse av arbeid, finner du her.

N38-5 Brun                       

Her er en kort oversikt over typiske ulykkesårsaker og risikofaktorer, som bør tenkes over og ta hensyn til når man skal arbeide i høyden:


Feil oppstilt stige:
- Oppstilt i feil vinkel
- Nedre del av stigen glir ut fra veggen
- Stigen glir ut til siden
- Stigen faller bakover
- Stigens føtter er ikke kontrollert
- Oppstilt på ustabilt underlag

             20-36108


Når stigen er i bruk:
- Prøve å skifte stigensposisjon
- Arbeideren har for mye å bære på
- Overbelastning av stigen
- Står for langt oppe på stigen                                              

   P42-5
Ulykkes fremkallende faktorer:
- Uegnede sko
- Ikke utført kontroll av stigens tilstand
- Stigen egner seg ikke til den jobben som skal utføres
- Arbeiderens helsetilstand
- Brukerfeil

19-BLA-HLA-Gruppe

 

Noe å tenke på:

En liggende stige står sikrest i 75 grader vinkel.

En stige passer ikke alle underlag!
F.eks. ved ujevne eller hellende grunn.
Det finnes tilbehør som også gjør stigen sikrere i slike situasjoner.

Det er til god hjelp hvis noen holder i stigen når den brukes.
En vanlig risiko er når man tar det første steget fra et tak eller annen høyde.

18-4240-A_liten


Du øker sikkerheten hvis stigen forankres i toppen
med et spennbånd, tau eller lignende.
Slike enkle forsterkninger øker sikkerheten betraktelig.

 

OM STIGEN IKKE KAN STILLES OPP SIKKERT
  -IKKE BRUK DEN!


Da velger man alternativer til stige!

19-178074196          20-52526      20-50103(1)    19-2-1200-(3)      

 

Søk i dokumenter

Bruk filterfunksjonen under for å søke i alle dokumentene på siden.