Årskontroll av Stigeprodukter, en enkel og rimelig forsikring mot arbeidsulykker, regelbrudd og bøter.

 

HMS blir stadig viktigere og mer prioritert. Fokus på brukernes sikkerhet øker, samtidig som Arbeidstilsynet har hjemmel til å bøtelegge Arbeidsgivere som ikke følger regelverket.

Vi opplever stadig at flere kunder ønsker at det foretas en årlig kontroll av deres Stigeprodukter.

Stigeprodukter er pr definisjon: Stiger, Trappestiger (Gardintrapper), Krakker/Bukker og enkle/standard Arbeidsplattformer.

 

Selv om det ikke er pålagt å utføre en årlig kontroll av Stigeprodukter, så ønsker mange dette inn i som en fast del av deres HMS-rutine.

Kravet til slike produkter er at man utfører løpende kontroll av arbeidsutstyr:

Det er Forskrift om utførelse av arbeid (FUA) og kapittel 12 som kommer til anvendelse for en arbeidsgiver. Dette er løpende krav som ikke er relatert til en årskontroll. Det vil si at virksomheten (brukeren) løpende skal vurdere tilstand på et arbeidsutstyr og straks ta dette ut av bruk hvis det oppdages feil iht FUA §12-5 andre ledd:

 

«Arbeidsutstyr skal straks tas ut av bruk, hvis det oppdages feil som har betydning for sikkerheten og skal ikke brukes igjen før feilen er rettet opp.»

 

Men med en årlig kontroll som fast HMS rutine får man jevnlig kontrollert og reparert eller fjernet arbeidsutstyr som kan forårsake ulykker, personskader, bøter, m.m. samtidig som bedriftens kompetanse og fokus på dette heves!

Det er enkelt og raskt å foreta en Årskontroll av Stigeprodukter, men det krever innsikt i hvilke skader og skadeomfang, som gjør et Stigeprodukt ulovlig i bruk. Som produsent og leverandør av Stigeprodukter besitter vi den nødvendige kompetansen for å utføre en slik kontroll, noe også mange av våre forhandlere gjør.

 

Kostnaden av en Årskontroll er rimelig, og sammenlignet med en personskade eller bøter, så er den ubetydelig.

 

Har du Stigeprodukter som trenger en sjekk?

 


Kontakt oss, vi kan hjelpe deg!
Telefon: 69339500 - E-post: post@stigesenteret.no 

Stige Senteret - Innovasjon, kompetanse og kvalitet siden 1998