Arbeid i høyden

 

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig å planleggedet arbeidet man skal utføre og se til at man har alt av riktig og godkjent arbeidsutstyr som skal til for å holde deg sikker når du jobber i høyden.

 

På steder med spesielle faremomenter som vanskelige værforhold,
trafikk, strømførende ledninger og lignende, skal særlige sikringstiltak
iverksettes før utstyr for arbeid i høyden monteres og tas i bruk.

 

Sikring av stillasgulv og avstand til vegg er derfor ekstremt viktig:

§ 17-14.Stillasgulv
Stillasgulvene skal monteres slik at de enkelte bestanddelene ikke kan forskyve seg ved normal bruk.
Usikret avstand mellom stillas og vegg skal ikke overstige 0,30 meter, jf. arbeidsplassforskriften § 6-5. Stillasgulvet skal festes forsvarlig til stillaskonstruksjonen og være uten vippeender. Stillasgulv skal være
jevne, ha en utforming og overflate som motvirker at de blir glatte og
tilstrekkelig tette slik at materialer, verktøy o.l. ikke kan falle gjennom gulvet. Stillasgulv skal ha tilstrekkelig stivhet og styrke for å sikre
tilfredsstillende arbeidsforhold og sikkerhet.

 

Avstanden mellom stillas og vegg kan bli mer enn 30 cm når kunden har montert opp stillaset, og da trengs det konsoller for å komme nærmere og innenfor kravet som er 30cm.

 

Stige Senteret fører konsoller for både labanklem og alu-plank, fra 23cm og oppover.
Den størte konsollen vår holder opptil 3 alu-planker.

Aluplank2  26SKB072  26SKB072_2