Krav til typegodkjent takstige

  • Forsiden
  • Krav til typegodkjent takstige

Fallulykker er på toppen av skadestatistikken i bygg- og anleggsbransjen, i forhold til hyppighet, skadeomfang og skadepotensial. For å redusere statistikken er produkter som sikrer trygg ferdsel på taket, god HMS-kompetanse og ledelse i sentrum. Derfor har det også blitt satt strengere krav til produksjon og montering av produktene som skal benyttes.

                    16-15501-S TS-503-S 2                      Takryggbøyle 6504                       Laskesett 6505
En sikker adkomst til pipe for tilsyn/feiing av skråtak (mer enn 6 grader helling), hvor det ikke er tilgang via for eksempel loftsluke, krever arbeidsmiljøloven at det skal være en godkjent påmontert takstige.
Det kan eventuelt også påmonteres feieplatå/pipeplattform i tillegg, om tilgjengeligheten til pipa krever det.

For at takstigen skal være godkjent for bruk i arbeid, må den være montert til bærende konstruksjon med innfestingsstag og skinner iht. monteringsanvisning for å være forskriftsmessig montert og for å tilfredsstille alle krav som er satt.

               16-15503S

I tilegg må følgende krav oppfylles:
- Takstige som benyttes skal være typegodkjent og må monteres i henhold til monteringsanvisning fra produsent av stigen.
- Takstigen skal være festet i bærende konstruksjon (takstoler).
- Takstiger av tre, eller takstiger som er festet med bøyle over mønet eller i kjetting rundt pipe er ikke godkjent.
- Takstige skal være utformet slik at adkomst fra stige opp til tak og over til takstige, kan foregå på en sikker måte.
- Avstand trinn/takbelegg skal være så stor at foten får skikkelig feste.
- Der gesimshøyden er over 5 meter skal det være montert typegodkjent sklisikring for feste av løs stige.
- Det er også viktig at stigen kan settes stødig opp, og at den er høy nok til å rekke ca. 1 meter over tak.
- Om bygget har flere piper skal det enten være en stige opp til hver pipe eller være sikker adkomst mellom pipene i form av gangbru eller lignende.

 

 

Referanser

Byggteknisk forskrift TEK17, §15-3, 5. ledd, bokstav d.
Arbeidsplassforskriften kap. 2 § 2-5. Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, mv.
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, §17-23
• Standard EN-516:2006
• Standard NS-EN 12951

  

Søk i dokumenter

Bruk filterfunksjonen under for å søke i alle dokumentene på siden.