Julen byr på ribbe og pinnekjøtt, glitrende juletrær og koselige kvelder med levende lys. 
Samtidig er dessverre også julen høytid for brann, med hele 50 prosent flere branner i desember enn ellers i året. 
Den vanligste brannårsaken er uforsiktighet og uvitenhet med bar ild og elektriske artikler.

De aller fleste branner skyldes menneskelig svikt, gjerne som følge av glemsel, uoppmerksomhet, uforsiktighet, slurv eller mangel på kunnskap. Derfor har vi samlet sammen noen enkle tips til hva du kan gjøre for å forebygge brann. 

  Julemotiver-06 Julemotiver-03    Julemotiver-08   Julemotiver-07

            

1. Gjennomfør brannøvelse med familien
Hva gjør du hvis det brenner? Hvor er slokkemidlene? Fungerer de? Er de lett tilgjengelig? Hvordan kommer du deg ut fra andre etasje dersom det skulle begynne å brenne midt på natten? De som bor i samme husstand bør planlegge hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne. Bli også enig om et møtested på utsiden av huset i tilfelle evakuering. Tenk igjennom disse tingene på forhånd. Avhold en praktisk øvelse i evakuering slik at alle vet hva de skal gjøre hvis en farlig situasjon oppstår.

 

2. Møteplass
Det er viktig at dere avtaler hvor familien skal møtes når alle har kommet seg ut av den brennende bygningen.

Det kan redde liv! Dersom dere er to eller flere voksne bør dere avtale hvem av dere som tar dere av hvilket barn.

 

3. Test alt utstyr
I boligen skal det også være manuelt slukkeutstyr som kan brukes i alle rom.

Et par ganger i året bør pulverapparatetsnus for å sjekke at pulveret ikke har klumpet seg.

Lag fast rutine for kontroll av apparatene.

 

4. Seriekoblet røykvarslere
Røykvarsleren er en billig livsforsikring. Halvparten av alle dødsbranner skjer i boliger der røykvarsleren ikke virker.

Alle husstander i Norge er påbudt å ha minst en røykvarsler montert, samt slokkeutstyr.

Rogaland brann og redning IKS anbefaler seriekoblede røykvarslere. Piper røykvarsleren en plass - piper den samtidig i resten av huset. Tidlig varsling er viktig. Vær også trygg på at brannslukkeren virker. Bytt batteri en gang i året og test røykvarsleren jevnlig.

 

5. Rømningsvei
Tenk gjennom hvilke rømningsveier som finnes i boligen. Er det mulig å komme seg ut på bakken fra alle sove- og oppholdsrom
i boligen? Finnes det redningsstige(r) i annen etasje?

 

6. Kontroll av elektrisk utstyr
Teknisk og feil bruk av elekstrisk utstyr er en av de vanligste brannårsakene i norske hjem.

Er du trygg på det elektriske utstyret i hjemmet ditt? Vet du hvordan det skal brukes?

Hvor mye tåler det elektriske anlegget i huset ditt?

Det er huseiers ansvar å sørge for at det elektriske anlegget er i forskriftsmessig stand og tåler den belastningen det utsettes for.

Ta kontakt med en godkjent elektriker-montør som sjekker og eventuelt fikser det elektriske i boligen.

 

7. Snakk med feieren
Feieren kan mye om brannsikkerhet. Bruk feier besøkene nyttig.

Hvis du bestiller montør til å sjekke det elektriske (se tips 6), er det også lurt å snakke med montøren om

brannsikkerhet mens han er der. På denne måten får du tips tilpasset din bolig.

 

8. Vær observant
Vær forsiktig med tingene du bruker. Det er ikke lurt å ha en haug med skjøteledninger og varme kontakter.

Vær oppmerksom og ikke gå fra stearinlys. Heller ikke lag nattmat etter en fuktig kveld på byen - mange branner har startet slik.

 

9. Trekk ut støpsler på elektriske artikler som ikke brukes
Hverken mobil telefonen, Ipad'en, kaffemaskinen eller vannkokeren trenger å stå med kontakten i når de ikke er i bruk,

når du sover eller når du ikke er hjemme.

 

10. Blås ut alle levende lys
Ikke la lysene brenne når du ikke er i rommet, blås dem ut.
Husk også å ha avstand mellom levende lys og brannfarlige materialer slik som lysestake pynt.                                       

Julemotiver-02 

 

Hvis uhellet er ute og det brenner:

"Redde, varsle, slokke" er en enkel huskeregel for hvordan du bør opptre ved brann. Hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og fra person til person. Dette er noe du må vurdere der og da hvis brann oppstår.

Du må selv avgjøre i hvilken rekkefølge du skal gjennomføre disse punktene, ut i fra din vurdering av situasjonen.

 

1. REDDE
Sørg for å varsle alle som oppholder seg i huset. Hjelp hverandre ut til møteplassen, som dere har blitt enige om på forhånd. Sjekk at alle har kommet seg ut.

 

2. VARSLE
Varsle brannvesenet på nødnummer 110
Oppgi nøyaktig adresse
Legg ikke på før du har fått beskjed om at du kan gjøre det. 
Brannvesenet er på vei allerede mens du snakker.
Er naboene utsatt? Varsle dem!

 

3. SLOKKE
Dersom brannen ikke har blitt for stor, forsøk å slokke. Utsett ikke deg selv eller andre for stor fare.

Husk at røyken er svært giftig.

Ta imot og orienter brannvesenet om situasjonen når de kommer.

Gi straks beskjed dersom noen mennesker ikke har klart å komme seg ut av huset.

Gå ikke selv inn i huset for å redde eventuelle kjæledyr og personlige eiendeler.

Overlat dette til brannvesenet.

 

Med ønske om en trygg og god jul fra

 

 1Artboard 4Nisselue