Årskontroll

Stige Senteret AS utfører årskontroller og befaringer på flere typer av produkter innen våre produktområder.

Vi utfører årskontroll på bl. a. følgende materiell:

Enkle, doble stiger.

Heisestiger 2 og 3 delte.

Trappestiger.

Stillas fra Jumbo.                            

Fallsikring.

m.m.

 

Årskontroll med befaring utføres på stedet når det gjelder materiell og installasjoner som er fastmontert og/eller er av en slik størrelse at det er mest hensiktsmessig.

Eksempler:

Leidere

Brann- og rømningsstiger.

Arbeidsplattformer med og uten hjul.

m. fl.

 Günzburger Katalog Access_Solutions_2018_Side_112_Bilde_0001                 20- Inspeksjons- og redningsleider - adkomst                19-CE3X8            20-40105_clip-step_frei_300dpi_4c

Søk i dokumenter

Bruk filterfunksjonen under for å søke i alle dokumentene på siden.