Vi kjører i gang stillaskurs modul 3 i Oktober!

 

  • 15 og 16 Oktober holder vi kurs i Fredrikstad.
  • 17 og 18 Oktober holder vi kurs i Lillehammer.

 

For interesse/spørsmål vedrørende kursene eller bindende påmelding, ta kontakt på mail: post@stigesenteret.no eller ring 69339500

 

Stillaskurs Modul 3 - opptil 9m: Teori og praksis

Norske myndigheter innførte med virkning fra 1. januar 2016 nye regler om arbeid i høyden. Den største endringen gjelder nye opplærings krav for stillasmontører. Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert. Opplæring av stillasmontører deles nå inn etter stillasets høyde. Stillasmontører som skal bygge stillas over to meter skal ha opplæring. Opplæringen skal blant annet gjøre arbeidstaker i stand til å vurdere stillasmaterialets tilstand og behov for vedlikehold.

Opplæring i henhold til AML best. nr. 703; «Forskrift om utførelse av arbeid»: § 17 1 – 5
Det har som kjent blitt endrede krav til opplæring i forbindelse med endring av 
eksisterende forskrifter med virkning fra 1. januar 2016, og ny standard; NS 9700-1.

 

Om kurset:
Montering og bruk av stillas med høyde opp til 9 meter. 
Opplæring: 15 timer teori / 15 timer praksis

Kurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer stillas, montering/demontering, lover og forskrifter, beregning, osv. Kurset består av 2 dagers teoretisk 
undervisning i stillasbygging. Kurset tilfredsstiller alle krav fra endret regelverk 01.01.2016.

Praksisdelen kan gjennomføres bedriftsinternt. Forskriften beskriver ansvarlig instruktør til å være en
«kompetent person».
Stige Senteret vurderer dette til at instruktør må ha samme eller bedre kompetanse enn aktuell kursmodul.
Hvis din bedrift ikke har mulighet til å holde den 15 timers påkrevde praksisen internt, kan vi stå for dette på 
forespørsel.

 
Hvem passer dette kurset for? 
Bygg-og anleggsarbeidere, verneombud, byggeledere, tillitsvalgte eller annet personell som skal bruke eller kontrollere stillaser. 


Innhold:
• Ansvar – ansvarsforhold. 
• Lover og regler – Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
• Forskrifter – forskrift om utførelse av arbeid / Arbeid i høyden
• Stillasteori – oppbygning / begreper.
• Generelt ved montering av stillas.
• Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas.
• Bygging og demontering av flere typer stillas.
• Bruk av stillas.
• Kontroll av stillas.
• Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring.
• Kontroll av stillasmateriell.
• Dokumentasjon.